ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง

เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว งวดที่ 8

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นงวดแรก

จากการตรวจสอบล่าสุด กับทางกรมการค้าภายในได้ออกมาประกาศคณธอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกี่ยวกับกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงรวมไปถึงการชดเชยส่วนต่างราคาของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยมติที่ประชุมครั้งที่ 31/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รอบที่ 1 งวดที่ 8 ได้มีการระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ตามรายละเอียด้านล่าง

ราคาประกันเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา ตันละ 12,535.37 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา ตันละ 9,438.99 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าราคา ตันละ 11,993.99 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมราคา ตันละ 10,747.77 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 11,446.63 บาท

ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างของราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่มีอัตราส่วนที่แตกต่างจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายในงวดที่ 8 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ราคาชดเชย ที่จ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 2,464.63 บาท
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ราคา ตันละ 2,006.01 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าราคา ตันละ 561.01 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมราคา ตันละ 252.23 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 553.37 บาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *