เช็คสิทธิด่วน เยียวยาเกษตรกร 8-9 ก.ค.นี้!

ตรวจสอบสถานะ ‘เยียวยาเกษตรกร’

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมโอนเงินเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้มีการแจ้งเลขบัญชีธนาคารใหม่ โดยจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถเช็คสิทธิ์ได้วันที่ 8 กรกฎาคม ก่อนจ่ายเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นี้

 • ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง ธ.ก.ส. ได้มีการดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปแล้วการโอนเงินมีดังนี้
  • การโอนรอบที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาใหม่ ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

  • รอบการจ่ายเงินรอบที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม คือ วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการดำเนินการจ่ายวันละ 1 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

 • อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ  หรือบัญชีถูกอายัด หรือบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานานเกินไป มีจำนวนทั้งสิ้น 121,394 ราย

แผนการจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. 15-22 กรกฎาคม 2563

 • ภายในเวลา 8 วันตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้แก่เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย รวมเป็น 8 ล้านราย โดยเบื้องต้นข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 7,596,747 คน โดยจะมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องตลอด 8 วัน ไม่เว้นวันหยุด

 • เช็คสิทธิด่วน เยียวยาเกษตรกร 8-9 ก.ค.นี้!

  ข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานโควิด 19 เยียวยาเกษตรกร ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ


สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ไหน?

 • สามารถตรวจสอบสิทธิ หรือสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรได้ผ่านช่องทางดังนี้
  • เว็บไซต์ www.moac.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
  • แอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
  • บริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ต้องสมัครใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคาร)
  • แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งมีรองรับทั้งระบบ iOS และ Android

บทความ/ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *