ตรวจสอบสิทธิ ม33 เรารักกัน รับเงินงวดที่ 3

ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน รับเงินเยียวยางวดที่ 3

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาททุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 4,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ หรือ ได้รับการทบทวนสิทธิแล้ว จะสามารถใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตังได้ ซึ่งจะหมดเขตการใช้จ่าย ม33เรารักกันในเดือน พฤษภาคม 2564 นี้

จากการตรวจสอบล่าสุด ของมาตรการดังกล่าว พบว่าระบบจะเริ่มทำการโอนเงินเยียวยาในงวดที่ 3 ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนในัวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าว สามารถเช็คเงินเข้าแอพเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สำหรับคุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน เพื่อเช็คสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เปิดคุณสมบัติการคัดกรองผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตน ม.33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบเงินเยียวยา ม33เรารักกัน งวดที่ 3

 • เปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • เลือกเมนู ม33เรารักกัน จากนั้นให้กด ใช้สิทธิ
 • เมนูจะทำการแสดงยอดเงินคงเหลือ สำหรับการใช้จ่าย รวมไปถึงเงินที่เข้าบัญชีงวดล่าสุด และเมนู QR Code สำหรับใช้ในการสแกนจ่ายเงิน
 • กดสแกนโค้ดจากร้านค้า หากต้องการใช้จ่ายเงิน
 • กรอกรหัสส่วนตัว เพื่อใช้ในการยืนยันการจ่ายเงิน

ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากโครงการ ม33 เรารักกัน สามารถเช็คสิทธิรับเงินงวดที่ 3 ซึ่งจะได้รับในวันที่ 5 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบการ ทบทวนสิทธิ และการยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีผลต่อช่วงเวลา ของระบบที่จะโอนเงินเข้าเป๋าตังของผู้ที่ได้รับสิทธิ จะถูกแบ่งออกเป็น

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียน ม33เรารักกัน และยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2564 จะไดรับวงเงินสะสมนับตั้งแต่เงินงวดแรกวันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน หรือ งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทในวันที่ 12 เมษายน 2564 อีกครั้งรวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 4,000 บาท
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียน ม33เรารักกัน และยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท ครั้งเดียว หลังจากที่ทำการกดใช้งาน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *