ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นผ่านออนไลน์ เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 • เมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ทางกรมการปกครองได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)
 • สามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก แล้วกดค้นหา
  • จะพบข้อมูลผลการตรวจสอบ ดังนี้
   • ชื่อ
   • การเลือกตั้ง
   • ประเภทการเลือกตั้งย่อย
   • วันที่เลือกตั้ง
   • เขตการเลือกตั้ง
   • หน่วยเลือกตั้ง
   • สถานที่เลือกตั้ง
   • ลำดับในบัญชีรายชื่อ
   • สิทธิในการเลือกตั้ง
  • กรณีขึ้นแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูล” นั้น โปรดตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านย้ายไปยัง “จังหวัด” นั้น ๆ ครบ 1 ปีหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ
  • ในกรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร จะแสดงผลไม่พบข้อมูลเช่นเดียวกัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั้นกรุงเทพมหานครจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *