เช็คสิทธิ์ เราชนะ ว่าผ่านหรือไม่ทำอย่างไร

ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เช็คความคืบหน้าโครงการ เราชนะ เป็นโครงการที่รัฐบาลปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน และร้านค้าเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เยียวยาเงินเป็นจำนวน 7,000 บาท แบ่งจ่ายทั้งหมด 2 เดือน รับเดือนละ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน

ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนที่ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถตรวจสอบ รวมไปถึงคัดกรองคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น จะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับของวันที่ทำการลงทะเบียน ในส่วนของขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะ สามารถดูรายละเอียดและ ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะ เราชนะได้ด้านล่าง

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะ เราชนะ

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • หลังจากที่เข้าไปที่เว็บไซต์ เราชนะแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง
  • กรอกชื่อ ภาษาไทย และ นามสกุลภาษาไทย
  • ใส่ข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด
  • คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

หากไม่ได้รับสิทธิ์ เราชนะ อย่าเพิ่งหมดหวัง

ประชาชนที่ทำการตรวจสถานะแล้วระบบแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ” เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ท่านสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ัวนที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วคลิกไปที่ปุ่มสีเหลือ “ทบทวนสิทธิ์” เพื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *