เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

ตรวจสอบเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ และ เอกชน

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาท ผ่านช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

นักเรียนที่เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สพฐ. สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th สำหรับรายชื่อนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้นั้นจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ที่สถานศึกษาได้มีการรายงานและยืนยัน จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ Data Management Center ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

นักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2,000 ได้ผ่านช่องทางไหน?

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่นทางเว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th หรือสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชั่น สช. On Mobile ให้ทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และในส่วนของนักเรียนชาวต่างชาติที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส QR Code ที่กำลังศึกษาอยู่ตรวจสอบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *