ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน

ตรวจสอบบัญชีด่วน ม.33 เรารักกัน เงินเข้าบัญชีวันนี้

เช็คสถานะรับเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน รอบใหม่ เข้าวันนี้ รับเงินเยียวยา 1,000 บาท สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้เลย ว่าได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ระลอกใหม่ในเดมือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา และในปัจจุบันมีแนวโน้มว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหลักหลายพันติดต่อกัน รวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับสูง ทางรัฐบาลเลยมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเราชนะ และ โครงการ ม.33 เรารักกัน แจกเงินเยียวยาอีกคนละ 2,000บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท

ในส่วนของโครงการ ม.33 เรารักกันจะแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์เงินจะถูกโอนเข้าแอปเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สำหรับบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คณะรัฐมนตรีได้เพิ่มวงเงินสำหรับโครงการอีก 1.17 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับสิทธิ 8.11 ล้านคน โดยประชาชน สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้หากเกินระยะเวลา จะไม่สามารถใช้สิทธิได้

เปิดขั้นตอนนการตรวจสอบสถานะเยียวยา ม.33 เรารักกันผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

 • เข้าไปสู่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • คลิกไปที่ ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
 • ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
 • คลิกไปที่ตรวจสอบสถานะ
 • ระบบจะทำการแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา

เช็คสถานะ ม.33 เรารักกัน ผ่านแอปเป๋าตัง

 • เปิดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • เลือกเมนู G-Wallet
 • เลือกเมนูโครงกร ม.33 เรารักกัน
 • แอปเป๋าตังจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการ ม.33 เรารักกัน พร้อมปุ่มกดแสดง QR เพื่อใช้สิทธิ

แจ้งวันโอนเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน โอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *