เช็ควันหยุดยาวประจำปี 2564

เปิดรายละเอียดวันหยุดเดือนตุลาคม 2564

ตรวจสอบวันหยุดยาวในเดือนตุลาคม 2564 นี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดพิเศษ 2 วัน ได้แก่วันหยุดประจำภาคใต้ และ วันหยุดประจำภาคกลาง พร้อมกับมาตรการเลื่อนวันหยุดชดชเย วันปิยมหาราช

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ลงมติเห็นชอบ ให้มีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ แถมยังมีกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมถึงการเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ในเดือนตุลาคม 2564 นี้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมอีก 2 วัน ตามรายละเอียดด้ายล่าง

  • วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชกรประจำภาคกลาง เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา

จากเดิมในเดือนตุลาคมในปี 2564 นั้นจะมีวันหยุดเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น ได้แก่วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม และ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ตรงกับวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม จากการอัพเดทข้อมูลล่าสุด ได้มีการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 หากมีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ลว่งหน้าแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไปอาจจะเกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณากำเนินการตามที่เห็นสมควร

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *