รับเงินโอนเข้าบัญชี สำหรับร้านค้า

เปิดตารางวันรับเงินโอนเข้าบัญชี ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หลายๆร้านค้าอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วันที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี โดยเฉพาะช่วงเวลาในการโอนเงินให้ร้านค้า ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้มีการแจ้งว่า จะมีการทยอยโอนเงินให้กับร้านค้าตั้งแต่ 02.00 น. เป็นต้นไป

กระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทย ในฐานะเป็นผู้ดูแลระบบ ของโครงการคนละครึ่ง ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อทำการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่ผิดปกติ ทางธนาคารกรุงไทยได้มีการนำระบบการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำมาสนับสนุนโครงการเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หากตรวจพบพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ของโครงการ จะมีการระงับการใช้งานของแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้า และ ประชาชนทันที หากพบว่าการใช้จ่ายเงินผิดเงื่อนไขของโครงการจริง จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

อัพเดทวันรับเงินโอนเข้าบัญชี สำหรับร้านค้า ที่เข้าโครงการคนละครึ่ง

เงินส่วนที่ประชาชนชำระ

  • ร้านค้าจะได้รับเงินส่วนนี้ทุกสิ้นวัน โดยช่วงเวลาในการโอนเงินให้ร้านค้าจะทยอยโอนให้ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป ไม่เกิน 06.00 น. จะได้รับครบทุกร้านค้า

เงินสนับสนุนของภาครัฐ

  • ร้านค้าจะได้รับเงินส่วนนี้ในวันทำการถัดไป หากเป็นวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ก็จะได้รับเงินส่วนนี้ในวันจันทร์ โดยช่วงเวลาที่ได้รับเงินโอนจากภาครัฐ นั้นจะได้รับเงินโอนตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 19.00 น.
ตารางเงินโอนเข้าบัญชี คนละครึ่ง
วันทำรายการ สัดส่วนเงินโอนเข้าบัญชีร้านค้าคนละครึ่ง
เงินประชาชน (G-Wallet) เงินจากรัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)
วันจันทร์ เข้าวันอังคาร เข้าวันอังคาร
วันอังคาร เข้าวันพุธ เข้าวันพุธ
วันพุธ เข้าวันพฤหัสบดี เข้าวันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี เข้าวันศุกร์ เข้าวันศุกร์
วันศุกร์ เข้าวันเสาร์ เข้าวันจันทร์
วันเสาร์ เข้าวันอาทิตย์ เข้าวันจันทร์
วันอาทิตย์ เข้าวันจันทร์ เข้าวันจันทร์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าวันถัดไป เข้าวันทำการถัดไป

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *