รับเงินวันนี้ 5,000 บาท www.เยียวยาเกษตรกร.com

รีบตรวจสอบสถานะ เยียวยาเกษตรกร วันนี้ได้เงิน 5,000 บาท

วันนี้อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการ เยียวยาเกษตรกรไทย เช้าวันนี้หลายคนได้รับเงินโอนแล้ว ในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอยื่นอุทธรณ์ได้

จากการประชุมจากทางคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการลงมติเห็นชอบการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากทางระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาเกษตรกร ที่จะได้รับเงินทั้งหมด 15,000 บาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ในโครงการนี้ รวมเป็นวงเงินทั้งหมด 150,000 ล้านบาท โครงการเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกรไทย จะเริ่มมีการทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 1,200 สาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาตรการเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกร

ในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ถูกตัดสิทธิ์เงื่อนไข จากการขาดการยืนยันสิทธิ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี และ กลับมาขึ้นบัญชีได้ใหม่ ในรอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน ซึ่งมีจำนวน 1 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก จากสาเหตุภัยแล้ง ทำให้ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งปีนี้มาช้ากว่าทุกปี ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ได้ด้านล่าง

  • สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
  • หลังจากมีการเพาะปลูก 15 วัน สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานของกระทรวจเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่รับรองตัวตน
  • พี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มนี้ จะได้รับเงินเยียวยาครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท

สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาเกษตรกร สามารถเข้าไปยื่นอุทธรณ์ ได้ผ่านทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ผ่านทางเว็บไซต์ www.moac.go.th โดยพี่น้องชาวเกษตรกร ที่จัดอยู่ในกลุ่ม 2 หรือ มีการขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากพิจารณาแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมี นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวจเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน ในการพิจารณา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *