ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564

ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต 30 กันยายน 2563

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบปี 2564 จะหมดเขตให้ลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้แล้ว ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน หรือยังไม่ได้ยื่นผ่าน อปท. รีบด่วนเลยส่วนใครที่ได้รับเงินอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

จากการรายงานของ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้มีการรายงานแจ้งด่วนถึงผู้สูงอายุ และคนทำงานเบี้ยยังชีพทุกคน ทางกระทรวงการคลังจะเตรียมปิดปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงิน 600 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น

สิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 600 บาท มีรายละเอียดตามด้านล่าง

  • เป็นผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
  • ต้องมาลงทะเบียนที่องค์กรปกตครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ เพื่อจะได้รับสิทธิรับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564
  • ถ้าไม่มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564

ในส่วนของผู้สูงอายุรายเดิน ที่เคยมีการลงทะเบียน และรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ สามารถรับเงินต่อเนื่องได้เลย ยกเว้น อปท. ให้ท่านไปทำใบมอบอำนาจ กรณีรับเงินโดยการมอบอำนาจ

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles