เงินเยียวยาเข้าวันนี้ 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40

ตรวจสอบเงินในบัญชีด่วน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เงินโอนวันนี้ สำหรับมาตรการเยียวยาเงินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ ทางด้านประกันสังคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน โดยเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33ม, ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาย้ำเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อคน โดยเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะผู้ที่ทำการผูกบัตรประชาชน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 โอนวันแรกในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยาโอนงวดแรกวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2564 นี้

ผู้ประกันตนท่านไหนที่มีความต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อที่จะรับทราบถึงสิทธิ์ว่าได้รับเงินโอน 5,000 บาทหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครพร้อมส่งเงินสมทบเพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินทันภายในวันนี้ และเพื่อเป็นการรอรับสิทธิเยียวยาจากทางรัฐบาลจำนวน 5,000 บาท ต่อคนโดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น

ผู้ประกันตนที่สมัคร และมีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้รีบดำเนินการผู้บัญชี พร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขบัตรประชาชนด่วน สำหรับผู้สมัครมาตรา 40 สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคมได้ และ ยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *