เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีวันนี้

เตรียมตัวรับเงิน อุดหนุนบุตร 600 บาท

เงินอุดหนุนบุตร ในเดือนมีนาคม 2564 จากกำหนดเดิมจะมีการโอนเข้าบัญชีผู้ที่ลงทะเบียน และมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาท ในงวดเดือนมีนาคม 2564 นี้

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในเดือนมีนาคม 2564 โดยเงินงวดนี้จะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 600 บาท ให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เช่น ผู้ปกครองรายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิด้วย และ ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิม

สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการ เงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถทำการตรวจสอบสิทธิได้หลากหลายช่องทางตามรายละเอียดด้านล่าง

  • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อเบอร์ตรงที่ 02-651-6534, 02-651-6920 และ 02-651-6902
  • สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร สำหรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

สำหรับบัญชีธนาคาร ที่ใช้สำหรับการแนบเอกการในการยื่นขอลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝาก จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์, สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก, กระแสรายวัน โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคารด้านล่าง

  • ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *