ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน มิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์

เคาะมติให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือนเต็ม สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *