ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน มิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์

บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟไม่เกิน 5 แอมป์ รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการลงมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเสนอ ให้กำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และ ประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นวงกว้าง ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ อุตสาหกรรม คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา รวมไปถึงการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ทำให้การใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเดิมที่เคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยโดยไม่ต้องชำระค่าใช้ไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ อาจจะไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ สำหรับมาครการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือ และ บรรเท ความเดือนร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงินจนนวน 9,375 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดสามารถเช็คดูได้ด้านล่าง

ค่าไฟฟ้า ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2563

  • มีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 3,029 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง 74 ล้านบาท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2,955 ล้านบาท จำนวน 6.435 ล้านราย

ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2563

  • มีประชาชนได้รับประโยชน์ 6,346 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง 301 ล้านบาท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,045 ล้านบาท จำนวน 4.265 ล้านราย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *