ธอส. มาตรการที่ 11 ช่วยเหลือลูกหนี้

เปิดวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. รวมไทยสร้างชาติ 2564

ตรวจสอบขึ้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 เพื่อลดภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านมาตรการลดเงินงวดผ่อนชำระ ตัดเงินต้น และ ตัดอกเบี้ย สูงสุด 75% ระยะทั้งหมด 6 เดือนผ่านทางแอปพลิเคชั่น GHB ALL

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการเปิดโครงการลงทะเบียน ธอส. รวมไทยสร้างชาติปี 2564 กับมาตรการลดภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลยโดยมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายละเอียดมาตรการที่ 11 เฉพาะลูกค้า ธอส. ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

ลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของ ธอส. ลูกค้ามีสิทธิ์ ที่จะแจ้งความประสงค์ขอให้ใช้มาตรการโดยจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ลูกค้าต้องมีสถานะบัญชีตามปกติ
  • ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
  • สามารถขอลดเงินงวดผ่อนชำระ ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย เหลือ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564
  • ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านแอป GHB ALL เบื้องต้น

  • ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น GHB ALL ผ่าน Google Play หรือ App Store
  • เปิดแอปและเลือกเมนู มาตรการที่ 11
  • ระบบจะให้ทำการกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน
  • ระบบจะแจ้งข้อมูลลูกค้า พร้อมแสดงข้อมูล, เล่ขที่เงินกู้, เงินงวดในปัจจุบัน และ แจ้งสถานะการเข้าร่วมโครงการในช่องเงินงวดใหม่
  • เลือกเมนู ยื่นคำร้อง

เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 02-645-9000

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *