MRT ปิดบริการชั่วคราว 4 สถานี

เช็คด่วนพรุ่งนี้ MRT ปิดให้บริการชั่วคราว 4 สถานี

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จากทางกระทรวงคมนาคม รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ แจ้งว่า “ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าสาย เฉลิมรัชมงคล” เป็นส่วนต่อขยาย ณ สถาณีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป

สถานี MRT ที่ปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

  • สถานีสามยอด-สถานีสนามไชย ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเสร็จสิ้นพิธี (ปิดตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึงเสร็จงาน เข้าสถานีไม่ได้ รถไฟวิ่งผ่านแต่รถไฟไม่จอด)
  • สถานีอิสรภาพ-สถานีหลักสอง ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึงเสร็จสิ้นพิธี (ปิดสถานีอิสรภาพ ทุกสถานีจนถึงสถานีหลักสอง จะปิดตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จงาน ไม่สามารถเข้าสถานีได้ และไม่มีรถไฟวิ่งผ่าน)

สำหรับสถานีอื่นๆให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารวางแผนการเดินทาง และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำหรับประชาชนท่านไหนที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-624-5200 หรือสามารถติดตามทางช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook: MRT Bangkok Metro

ขอบคุณภาพจาก: MRT Bangkok Metro

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *