เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด มีเจ้าไหนบ้าง?

เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19

บทความสรุปข้อมูลประกันที่คุ้มครองโควิด-19 เมื่อก่อนหน้าได้มีการรวมข้อมูลที่ประกันคุ้มครองของทุกเจ้าไว้ วันนี้จึงขอจำแนกออกเป็นอีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับประกันที่จ่ายทันทีเมื่อตรวจเจอโควิดครั้งแรก หรือที่เรียกว่า ‘เจอจ่ายจบ’ นั้นมีเจ้าไหนบ้างมาแยกเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนที่นี่ ดังนี้


ตารางเปรียบประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ

แผนประกันคุ้มครองโควิด-19 และค่าประกัน ตรวจเจอจ่ายทันที (บาท)
KPLUS ไม่มีค่าใช้จ่าย ชดเชย 1,000 เมื่อตรวจพบเชื้อ
TQM -กรุงเทพประกันภัย แผน A: 299.- 50,000
TQM -กรุงเทพประกันภัย แผน B: 499.- 100,000
SCB Covid-19 Plus แผน A: 150.- 30,000
SCB Covid-19 Plus แผน B: 250.- 50,000
SCB Covid-19 Plus แผน C: 520.- 100,000
สินมั่นคงประกันภัย แผน A: 250.- 50,000
สินมั่นคงประกันภัย แผน B: 450.- 100,000
JP Insuranceแผน A: 270.- 50,000
JP Insuranceแผน B: 470.- 100,000
เมืองไทยประกันภัย แผน A: 800.- 50,000
เมืองไทยประกันภัย แผน B: 1,300.- 200,000
วิริยะประกันภัย แผน A: 299.- 30,000
วิริยะประกันภัย แผน B: 389.- 50,000
วิริยะประกันภัย แผน C: 599.- 100,000
สินทรัพย์ประกันภัย แผน A: 99.- 15,000
สินทรัพย์ประกันภัย แผน B: 199.- 30,000
สินทรัพย์ประกันภัย แผน C: 299.- 50,000
ไทยไพบูลย์ 199.- 50,000
ไทยประกันภัย แผน A: 599.- 50,000
ไทยประกันภัย แผน B: 599.- 75,000
ไทยประกันภัย แผน C: 599.- 100,000

เมื่อทราบข้อมูลแล้วควรอ่านเงื่อนไขและควรทราบ สิ่งที่ต้องรู้ก่อน “ทำประกันโควิด-19”  เพื่อความมั่นใจในการทำประกันและคุ้มค่าของราคาที่จ่ายไป 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *