เปิดรายละเอียดและขั้นตอนการรับเงินเยียวยา อาชีพอิสระ จากเหตุล็อกดาวน์ 10 จังหวัด

รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 รวมไปถึงที่ทำอาชีพอิสระ เพื่อขอรับสิทธิ รับเงินช่วยเหลือ 5,000 – 10,000 บาท ชั้นตอนจะเป็นอย่างไร ต้องลงทะเบียนที่ไหนมีคำตอบด้านล่าง

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด รัฐบาลให้เงินเยียวยากลุ่มไหนบ้าง

10 จังหวัดสีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุครปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส,ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ระยะเวลาในการช่วยเหลือ 1 เดือน

ม.33 ในกิจการ 9 หมวด 

 • ลูกจ้ายได้ไม่เกิน 7,500 บาท
 • ลูกจ้างสัญชาติไทย บวกเพิ่มอีก 2,500 บาทต่อคนรวมได้สูงสุด 10,000 บาท

ม.39 และ ม.40

 • ลูกจ้างได้รับ 5,000 บาทต่อคน

อาชีพอิสระ 

 • ให้ขึ้นทะเบียน ม.40 ภายในกรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับเงิน 5,000 บาท

นายจ้างที่มีลูกจ้าง

 • จ่ายตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท ต่อคนสูงสุดไม่เกิน 200
 • ลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียน ม.33 ภายใน กรกฎาคม 2564 นี้
 • นายจ้างในระบถุงเงิน ให้ขึ้นทะเบียน ม.33 ภายน กรกฎาคม 2564 นี้

นายจ้างที่ไม่มีลูกจ้าง

 • นายจ้างที่ไม่อยู่ในระบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียน ม.40 ภายในกรกฎาคม 2564 นี้เพื่อรับเงิน 5,000 บาท
 • นายจ้างในระบบถุงเงิน ให้ขึ้นทะเบียน ม.40 ภายในกรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อรับเงิน 5,000 บาท

9 หมวดกิจการ ที่สามารถรับเงินเยียวยาจากเหตูล็อกดาวน์

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิง
 4. การบริารด้านอื่นๆ
 5. ขายส่งขายปลีกซ้อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. การบริารบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

5 กิจการของถุงเงิน คนละครึ่ง และ เราชนะ

 1. ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม
 2. ร้าน OTOP
 3. ร้านค้าทั่วไป
 4. ร้านค้าบริการ
 5. กิจการขนส่งสาธารณะ

*ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *