มาตรการเยียวยานักศึกษาพาร์ทไทม์

ครม. เห็นชอบ ขยายผู้ได้รับเงินเยียวยา ให้กับนักศึกษาพาร์ทไทม์

จากความคืบหน้าของมาตรการ มอบเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกันจากทางรัฐบาลไทย ที่ล่าสุดได้มีการออกมาขยายผู้ลงทะเบียน รับเงินเยียวยา เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำงาน พาร์ทไทม์ ด้วยทำให้ กลุ่มที่เป็นนักศึกษาพาร์ทไทม์ สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงิน เยียวยา 5,000 บาท ทางด้านกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้ออกมาเปิดเผยจากการประชุมกับทาง คณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนที่แล้ว มีมติเห็นชอบ ที่จะขยายจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน แจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จากมาตรการดูแล เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ทำให้มีประกาศ จากทางกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้ประกาศสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ, รักจ้างทั่วไป, ลูกจ้างชั่วคราว, กิจการส่วนตัว, ค้าขาย, นักเรียน, นักศึกษาพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปในวันที่ ลงทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามกับเงื่อนไข ที่กำหนดของกระทรวงการคลัง จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com และ เมื่อทำการตรวจสอบ คุณสมบัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

สำหรับ การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com จะเปิดให้ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ยกตัวอย่างเช่น คนทำงานพาร์ทไทม์ที่เพิ่มขยายโอกาสเพิ่มมา ทางระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอน เมื่อข้อมูลคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *