เช็ควันโอนเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

ยืนยัน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ใกล้เข้าบัญชี แล้ว

จากการรายงานข่าว จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการยืนยันการจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง จำนวนเงินเยียวยา 3,000 บาท เข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้

คณะรัฐมนตรีได้มีการออกมาลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือ และ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจสอบ กับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ ได้มีการยืนยันจากกรมบัญชีกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

การจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว ล่าช้าจากกำหนดการเดิม ที่ต้องจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะนำเงินเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ครั้งเดียวเลยคือในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนที่เข้าบัญชีคือ 3,000 บาท

จำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้งสิ้น 6,781,881 คน

  • เด็กคิดเป็นจำนวน 1,394,756 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • ผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน เป็นผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการ

จากการตรวจสอบเป้าหมายของกลุ่ม กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ นั่นก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย และ อยู่ในครอบครัว ที่กำลังประสบกับภาวะทางเศรษฐกิจ เช่นการว่างงานของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้รับสาเหตุหลักๆ มาจากการระบาดของโควิด-19 ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือใดๆเลยจากทางรัฐบาล หรือ มาตรการเยียวยาอื่นๆ และ ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของ กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน อยู่แล้วด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *