โอนแล้ว เงินเยียวยาเกษตกร งวดสุดท้าย

อย่าลืมเช็ค เงินเยียวยาเกษตรกรงวดสุดท้าย วันนี้โอนเข้าบัญชีแล้ว

วันนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกแจ้งข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท งวดสุดท้าย หรือ งวดที่ 3 ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ที่ผ่านเกณฑ์ วันนี้ได้มีการโอนเงินเยี่ยวยาเกษตรกรงวดสุดท้าย เป็นวันแรก มีการโอนทั้งสิ้น 1 ล้านราย สำหรับใครที่มีสิทธิ์ รับเงินเยียวยารีบเช็คเงินในบัญชีด่วนเลย

อีกหนึ่งความคืบหน้าของมาตรการ เยี่ยวยาพี่น้องชาวเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563  สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่สามารถรับสิทธิ์ได้นั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท ในเดือนสุดท้าย นั่นก็คือเดือนกรกฎาคม 2563 ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ ธ.ก.ส.  มีการดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร มีจำนวนทั้งสิ้น 7.5 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาในการโอนเงินเยียวยาทั้งหมด 8 วัน ตกเฉลี่ยมีการโอนเงินวันละประมาณ 1 ล้านราย การโอนเงินเยียวยา จะเป็นการโอนแบบต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

จากการตรวจสอบล่าสุด ยังมีพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยา รายละ 15,000 บาท ได้รับเงินโอนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลสา 3 เดือน ที่ได้มีการลงทะเบียนไปแล้ว แต่มีปัญหาติดอยู่ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ตรวจไม่พบบัญชีที่จะใช้รับเงินโอน คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 139,271 ราย ทำให้ปัจจุบันทาง ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มนี้ได้

ขั้นตอนในการแก้ไข สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กรอกเลขบัญชีผิด

ขอให้พี่น้องเกษตรกร ที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รีบเข้าไปแจ้งเลขบัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สำหรับบัญชีที่จะใช้แจ้งเพื่อขอรับเงินโอนนั้น จะเป็นบัญชีธนาคารไหนก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดใหม่กับ ธ.ก.ส. ถ้าจะให้สะดวก และ รวดเร็วที่สุด ควรจะเป็นบัญชีที่ทำการผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *