เตรียมรับเงิน 5000 บาท เยียวยาเกษตรกร พรุ่งนี้

เตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มแรก ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ผ่าน ธ.ก.ส

พี่น้องชาวเกษตรกรไทย ที่ได้ลงทะเบียนกับโครงการช่วงเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยา รายละ 5,000 เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินที่จะได้รับจากมาตรการเยียวยา เกษตรกรไทยเป็นเงินจำนวน 15,000 บาท ผ่านทาง ธนาคาร เพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การแจกเงินเยียวยา จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 นี้

ล่าสุดทางด้าน กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับการเยียวยาพี่น้องชาวเกษตรกรไทย ที่ได้ลงทะเบียนในโครงการนี้ สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล และ ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ ในวันพรุ่งนี้ คือว่าที่ 15 พฤษภาคม 2563 ครั้งแรก โดยจำนวนพี่น้องชาวเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ในกลุ่มแรก ที่จะได้รับเงินโอน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 8.33 ล้านราย การจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกร ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งจะมีจำนวนราวๆ 1.67 ล้านราย ทาง ธ.ก.ส ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือนเดียวกัน

พเกษตรกรที่ไม่เข้าเกณฑ์ การรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือด้วยเงินเยียวยาครั้งนี้ ยกตัวอย่างเกษตรกร ที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น ชาวเกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูก ในปีผลิต 2563 ถึง 2564 ทางด้านกระทรวงเกษตรกร จะมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มนี้ ในอนาคต แต่ขอความร่วมมือให้ไปขึ้นทะเบียน หรือ ทำการปรับปรุงข้อมูล เกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวก สบายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินเยียวยา จากสาเหตุต่างๆ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ ให้ทราบเร็วๆนี้

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles