โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ วันนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ พร้อมโอนวันนี้ 4 โมงเย็น

จากการตรวจสอบผ่านกรมบัญชีกลาง ได้มีการแจ้งว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ จะพร้อมจ่ายเงินวันนี้ ในเวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทางกรมบัญชีกลางได้ทำการตรวจสอบแล้วพอข้อมูลว่างบประมาณในบัญชีกรมบัญชีเงินฝากของคลัง บางแห่งในระบบ GFMIS นั้นไม่พอจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงิน ทำให้ทางกรม ต้องทำการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากการตรวจ ทางกรมบัญีการได้มีการเร่งดำเนินการเพื่อให้พร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความมพิการ ตามกำหนดเดิม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป สำหรับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน Call Center กรมบัญชีกลาง ที่เบอร์ 02-270-6400 ในเวลาทำการ

ทางด้านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. ในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากการตรวจสอบล่าสุด ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งแล้วว่าวันนี้ จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการของ อปท . ตรงตามกำหนดเดิม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเน้นย้ำให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบงดประมาณให้ครอบคลุมกับจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ และ ให้สอดคล้องกับปฎิทินการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนตามที่กำหนดเวลา

 

 

Leave A Comment