เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด พฤศจิกายน 2563 โอนแล้ววันนี้

เช็คด่วนเงินอุดหนุนบุตร 600 เดือนพฤศจิกายน 2563 เข้าบัญชีแล้ว

เงินอุดหนุนบุตรในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งในเดือนนี้จะโอนเข้าบัญชีคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ดูแลบุตร ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบัตรเอาไว้ เข้าแล้ววันนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินจำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 1.8 ล้านกว่าราย
  • คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,291,540,000 ล้านบาท

เงินอุดหนุนบุตรเป็นอีกหนึ่งโครงการจากทางด้านรัฐบาล โดยเด็กที่จะได้รับเงินในส่วนนี้จะต้องเป็นเด็กที่ถือสัญชาติไทย มีพ่อหรือแม่ที่ถือสัญชาติไทย และอยู่ในฐานะครอบครัวที่ยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนจากเดิมเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี และในปัจจุบันได้ขยายเป็นรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นั้น จะต้องไม่ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆจากทางรัฐบาล รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ ทางรัฐบาลจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปี

สำหรับผู้ปกครอบท่านไหนมีอยากตรวจสอบสถานะของผู้ที่ลงทะเบียนสามารถคลิกตรวจสอบได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนบุตรจากทางรัฐบาลได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือสายด่วน พม. 1300

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *