ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทเงินอุดหนุนบุตรเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ปกครองรีบอัพเดทด่วน สำหรับเงินอุดหนุนบุตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้นได้มีการแจ้งว่าถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเอง ผู้ที่ได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมไปถึงการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ติดตามความคืบหน้าสำหรับโครงการ เงินอุดหนุนบุตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนบัตร เพื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนอายุถึง 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท สำหรับงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้นทางกรมบัญชีกลางได้ แจ้งว่า ได้ทำการโอนเงินอุดหนุนบุตรในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • เปิดรายละเอียด ไทม์ไลน์การโอนเงินอุดหนุนบุตรในปี 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โอนเงินวันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม 2565 โอนเงินวันที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน 2565 โอนเงินวันที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 โอนเงินวันที่ 10 พฤภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565 โอนเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 โอนเงินวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 โอนเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565 โอนเงินวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565.

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ

 • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิม ได้แก่กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป จ่ายตรงงวด 600 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ มีข้อมูลสมบูรณ์ ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนบัตรก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2565

การจ่ายย้อนหลังในกรณีเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles