แจ้งปิดระบบฐานข้อมูล ศุนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุดบุตร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. สามารถใช้งานได้ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *