ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 เช็กบัญชีด่วน

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมกราคม 2564 เข้าบัญชีแล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใครยังไม่ได้รับเช็กได้ที่นี่

จากการเปิดเผยข้อมูลจากทางเฟซบุ๊กของ รัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้ ได้มีการโอนเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมกราคม 2564 ไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,340 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรรายเดิม และเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาโดยข้อมูลในฐานข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนบุตร ได้รับเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่?

  • รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

เงินโอนเข้าช่องทางไหน?

  • ทางธนาคารได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ขอรับสิทธิ์ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้

ขั้นตอนในการตรวจสอบ ว่าได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่?

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy หรือสามารถคลิก ที่นี่
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ลงทะเบียน
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  4. กรอกรหัสยืนยันรูปภาพ
  5. กดที่ปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

แจ้งปิดระบบฐานข้อมูล ศุนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุดบุตร

การตรวจเช็คข้อมูล ขอแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. และจะสามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *