เงินอุดหนุนบุตรเดือน พฤษภาคม 2564 เข้าบัญชีแล้ว

เช็คเงินในบัญชีด่วน เงินอุดหนุนบุตรเดือนนี้เข้าบัญชีแล้ว

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤษภาคม 2564 เงินโอนเข้าบัญชีวันนี้ จากการรายงานของศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งการแจ้งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มีการายงานว่า

ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ที่มีสิทธิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)
  • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาโดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการ

การจ่ายเงินอุดหนุนบุตร

  • จ่ายตรงงวดจำนวน 600 บาท ต่อเดือน
  • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการอุดหนุนบุตร หรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรได้ที่เบอร์ 02-651-6534, 02-651-6902 หรือ 02-255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *