เงินสมทบประกันสังคมนำไปลดหย่อนภาษีได้

อัพเดทเงินสมทบ ประกันสังคม นำมาลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลยื่นภาษี สำหรับช่วงต้นปี 2565 ทางกรมสรรพากรจะเปิดให้ประชาชนที่มีเงินได้ หรือรายได้ตามเกณฑ์ กำหนดยื่นภาษี ทางสำนักงานประกันสังคม เลยออกมาแจ้งผู้ประกันตน ผ่านการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษี แต่ละคนจะมีสิทธิการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สำหรับรายละเอียดของผู้ประกันตนในแต่มาตรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดหย่อยภาษี

สามารถยื่นขอเอกสารได้ที่สถานประกอบการที่ตนทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนักสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักเอาไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำ เงินสมทบมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อยภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ฃ

ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 ซึ่งจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • เดือนมกราคม 2564 ส่งเงินสมทบ 3% สูงสุด 450 บาท
 • เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2564 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท
 • เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งเงินสมทย 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งเงินสมทย 2.5% สูงสุด 375 บาท
 • เดือนธันวาคม 2564 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดหย่อยภาษี

เงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท แต่ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ทำให้ผู้ประกันตน ม.39 จะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • เดือนมกราคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท
 • เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 38 บาท
 • เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 432 บาท
 • เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 216 บาท
 • เดือนกันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท
 • เดือนธันวาคม 2564 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดหย่อนภาษี

ในส่วนของเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 นั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท แต่ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40 รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ทางเลือกที่ 1 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 700 บาท

 • เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เงินสมทบ 70 บาท
 • เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท

ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 • เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เงินสมทบ 100 บาท
 • เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท

ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

 • เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เงินสมทบ 300 บาท
 • เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท

ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อขอคัดสำเนาส่งเงินสมทย เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ ทุกจังหวัด ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารสุข และเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *