เงินสงเคราห์บุตร เบี้ยคนชรา

เปิดรายละเอียด ลงทะเบียน ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร รับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ เงินสงเคราะห์บุตร และ เงินบำนาญชราภาพ รับเงินทดแทนง่ายมาก แถมสะดวก สามารถทำได้ผ่านช่องทางพร้อมเพย์แล้ววันนี้

ขั้นตอนในการขอรับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร และ เบี้ยคนชรา

  • สามารถลงทะเบียนได้ผ่านพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และ สมุดบัญชี
  • ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับทางสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคารกรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

ช่องทางในการรับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ เฉพาะผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39

  • ม.33 และ ม.39 ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ใช้บัตรประจำตัวประชาชน + สมุดบัญชี
  • ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน
  • หากท่านต้องการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน หรือแจ้งเปลี่ยนวิธีการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ สามารถทำได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *