เงินสงเคราะห์บุตร ปรับเพิ่มเป็น 800 พร้อมจ่ายย้อนหลัง

กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง หลังปรับเพิ่ม 800 บาท

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานออกมาว่า ทางกระทรวงแรงงาได้มีการเริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปีครั้งละไม่เกิน 3 คน ภายหลังจากมีการปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาทเป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564

ข้อมูลล่าสุดจากทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จากการเห็นสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณ๊สงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการออกกฎกระทรวงนี้มา ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือ โทร 1506 ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนในการเช็คเงินสงเคราะห์บุตร

  • ให้ผู้ประกันตนดาวห์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
  • หลังจากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน
  • ผู้ที่เข้าใช้งานผ่านแอป ให้กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์ และให้กดเลือกที่เมนู “”
  • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อบุตร 1 คน

สำนักงานประกันสังคมมอความสุขเพื่อผู้ประกันตน เพิ่เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 สำหรับบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับ 800 บาทจากเดิม 600 บาท คราวละไม่เกิน 3 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทางสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้ตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือนเพ่อปรับฐานข้อมูลประกันสังคมให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามไปยัง โทร. 1506 หรือ www.sso.go.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *