เริ่มโอนเงินแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ

เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ หลังจากที่เลื่อนโอนมาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *