เปิดสาเหตุในการเลื่อนจ่ายเงินผู้สูงอายุ กันยายน 2563

เปิดสาเหตุในการเลื่อนจ่ายเงินผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เนื่องจากเงินไม่พอจ่าย เพราะว่าถูกตัดงบประมาณไป 3,000 ล้านบาททำให้มีเงินในระบบไม่พอจ่าย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *