เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว

เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว

ตรวจสอบที่นี่ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2564

จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกขจ้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยให้เกษตรกรที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์จะทำการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นงวดแรก จนมาถึงงวดปัจจุบัน เป็นงวดที่ 20

ทางกรมการค้าภายใน ได้มีการออกปรกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 20 มีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 22 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 งวดที่ 20 ระบุวันที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 สำหรับราคาข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 11,813.46 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,748.46 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตันละ 11,125.96 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 11,487.02 บาท

ในส่วนของการชดเชยราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ซึ่งมีอัตราส่วนธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ที่ใช้ในการจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 20 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดตามด้านล่าง

ราคาชดเชย ประกันราคาข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 2,186.54 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 251.54 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 512.98 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *