พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี จากโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร รีบติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด่วน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *