เงินประกันรายได้เกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีต่อเนื่อง ถ้ายังไม่ได้ต้องทำยังไง

ติดตามข่าวสารการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของทางรัฐบาล ของมาตรการประกันรายได้เกษตรกร หรือที่พี่น้องเกษตรกรเรียกว่า เงินประกันรายได้เกษตรกร

จากโครงการนโยบาลที่รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากผ่านทางระบบของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างโครงการประกันรายได้พืช ที่เป็นเศรษฐกิจหลัก 5 อย่างได้แก่

  1. เงินประกันรายได้ยางพารา
  2. เงินประกันรายได้ราคามันสำปะหลัง
  3. เงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน
  4. เงินประกันรายได้ราคาข้าว
  5. เงินประกันรายได้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เงินที่พี่น้องเกษตรกรต่างก็รอกันเป็นจำนวนมากอย่างเงินประกันรายได้ราคาข้าว และ เงินประกันรายได้ราคายางพารา ที่มีพี่น้องชาวเกษตรกรจำนวนมากเฝ้ารอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ในส่วนของเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 งวดล่าสุดถือว่าเป็นงวดที่ 7 ทางกรมการค้าภายใน ในฐานะผู้กับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีการประชุมและประกาศเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบหมายให้ทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้เลยมาหลายวันแล้ว หากพี่น้องเกษตรกรท่านไหน ยังไม่ได้รับเงิน ต้องติดต่อ ธ.ก.ส. 

เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ 2 ประจำปี 2563/64 งวดล่าสุดทางคณะกรรมการได้มีการกำหนดราคาเกณฑ์กลางโดยมีการอ้างอิงจากประกาศนี้ โดยระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง และหลังจากวันที่มีการประกาศแล้ว ในขั้นตอนต่อไปภายใน 3 วันทำการทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินส่วนต่างในงวดนี้เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ ตอนนี้การยางได้มีการส่งรายชื่อให้กับ ธ.ก.ส. ครบหมดแล้วคาดการณ์ว่าจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิไม่เกิน 28 ธันวาคม 2563 เป็นของขวัญปีใหม่พอดี

พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรได้ที่

  • https://chongkho.inbaac.com
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 11 หลักแล้วกด ค้นหา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *