ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 3

เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 3

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 ในรอบที่ 1 มีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมีจำนวนทั้งสิ้น 8.79 แสนครัวเรือน จากการที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา งวดแรกที่ผ่านมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้นทางกรมการค้าภายในได้มีการออกประกาศ เกี่ยวกับการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมไปถึงเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างของราคาตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในงวดที่ 3

จากการตรวจสอบ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง ได้อ้างอิงโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีการออกประกาศคณะอนุกรรมการ กำกับดูและ และ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์รวมไปถึงเงื่อนไขในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 จากการลงมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1 งวดที่ 3 ระบุออกมาสำหรับราคาประกันข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 3 โดยมีการระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ด้านล่าง

ราคาประกันข้าว

  • ข้าวเปลือหอมมะลิ ตันละ 11,940.67 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,718.59 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,963.80 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 9,944.39 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,003.42 บาท

การชดเชยส่วนต่างๆ ของราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่มีอัตราส่วนต่างๆของธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สำหรับการใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 3 รายละเอียดตามด้านล่าง

ราคาชดเชย

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059.33 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281.41 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036.20 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 1,055.61 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996.58 บาท

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *