เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางฯเฮ ได้รับส่วนต่างราคา งวด 2 ส่งท้ายปี

รอรับเงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางได้เลย การยางฯส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.ครบแล้วคาดว่าจะโอนไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งทันเป็นของขวัญปีใหม่ชาวสวนยาง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *