เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยางฯเฮ ได้รับส่วนต่างราคา งวด 2 ส่งท้ายปี

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 รายละไม่เกิน 25 ไร่

เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ได้รับส่วนต่างราคางวด 2 ส่งท้ายปี เปิดเผยข้อมูลจากทางด้านรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ทำการแจ้งพี่น้องเกษตรกรถึงสิทธิที่จะได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ประจำปี 2563/64 รอบที่ 2 จากคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากวันประกาศต่อไปคือภายใน 3 วันทำการทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะทำหน้าที่โอนเงินส่วนต่างงวดนี้เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิ

ตอนนี้การยางแห่งประเทศไทยส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าทางธนาคารจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ซึ่งทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวสวนยางแน่นอน ในส่วนของรายละเอียดเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคายางที่ได้รับการประกันรายได้ 23 บาท ต่อกิโลกรัม ราคากลางอ้างอิงการขาย 19.35 บาท ต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้รับชดเชย 3.65 บาทต่อกิโลกรัม สรุปจะได้รับส่วนต่างยางพารา 2 ชนิดคือ น้ำยางสดและยางก้อนถ้วย
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ราคายางประกันรายได้อยู่ที่ 57 บาท ต่อกิโลกรัม ราคาอ้างอิงการขายอยู่ที่ 49.83 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย 7.17 บาท ต่อกิโลกรัม
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคายางที่ได้รับประกันรายได้อยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ราคากลางอ้างอิงการขายอยู่ที่ 62.83 บาท ต่อกิโลกรัม ราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างหรือชดเชย สำหรับยางแผ่นดิบคุณภาพสูง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *