เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีแล้ว

เช็คเงินในบัญชีด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนแล้วตอนนี้

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร จากการติดตามและตรวจสอบ ล่าสุดเกษตรกรได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

ตามประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลาง ที่อ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 ในงวดที่ 7 โดยมีพี่น้องเกษตรกร ได้รับเงินชดเชย ตามข้อมูลกรมสงเสริมการเกษตร ประจำงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน ทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแห่ง อนุกรรมการกำกับดูและ และ กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับการดูและ และกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโรงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะได้รับเงินเข้าบัญชี ตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยโครงการนี้รัฐบาลดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศ ซึ่งเริ่มจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 21563 และมีการไล่งวดมาเรื่อยๆ จนตอนนี้ การโอนอยู่ในงวดที่ 7 ซึ่งคาดว่าจะเป็นงวดสุดท้ายของการโอนในปี 2563 นี้ และในงวดต่อไปจะเริ่มต้นโอนในสัปดาห์แรกของปี 2564

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรได้ที่ https://chongkho.inbaac.com โดยทำการกรอก เลขประจำตัวประชาชน แล้วกดที่ปุ่มค้นหา

Leave A Comment

Table of content
Related articles