เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว โอนเงินพรุ่งนี้

ตรวจเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีอีกทีพรุ่งนี้

เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกรโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร พรุ่งนี้ จากการติดตามข่าวสาร การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกรีณีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือที่พี่น้องเกษตรกรเรียกกันว่า เงินประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางราย ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ตามที่ประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ “การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64” งวดที่ 7 โดยมีเกษตรกร ได้รับเงินชดเชย ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดนี้คิดเป็นจำนวน 76,551 ครัวเรือน

ทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ทำการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะทำการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ที่ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563 หรือในวันพรุ่งนี้ โดยโครงการนี้ทางรัฐบาลได้มีการดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศ และจะทำการเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และไล่จ่ายแต่ละงวดมาเรื่อยๆ และงวดที่ 7 คาดว่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งงวดต่อไปจะเริ่มในสัปดาห์แรกของปี 2564

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 7 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14-20 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,425.46 บาท
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,782.48 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,429.59 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,465.25 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,400.10 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารกำหนดชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 7 ตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,574.54 บาท
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,017.52 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 570.41 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 534.75 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 599.90 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *