เงินประกันรายได้ราคาข้าวโพด

เคาะจ่ายส่วนต่างเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 88,449 ครัวเรือนวันนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *