เงินประกันรายได้ราคาข้าวโพด

เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงวันนี้

ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้ ทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการออประกาศกระทรวงพาณิชย์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยส่วนต่าง รอบวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% สำหรับราคาปัจจุบันราคาเกณฑ์กลาง ที่อ้างอิงอยู่ในตอนนี้อยู่ที่ กิโลกรัมละ 8.18 บาท ทำให้พี่น้องเกษตกรผู้ปลูกข้าวโพดได้ส่วนต่างชดเชย กิโลกรัมละ 0.32 บาท จากการคำนวณแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดอยู่ที่ 6,844 บาท จากการตรวจสอบในปัจจุบัน มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรในงวดนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 88,449 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนแปลง 122,352 แปลง จาก 1,398,591 ไร่

ข้าวโพดปี 2 จากการตรวจสอบจะมีการจ่ายเงินในงวดแรกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และได้มีการแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดนี้คืองวด 2 คือกลุ่มที่ทำการแจ้งเกี่ยวเกี่ยวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ก็จะได้รับเงินส่วนต่างเข้าบัญชี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ที่กำลังปลูกอยู่ในตอนนี้ ส่วนใหญ่ได้มีการแจ้งปลูกและแจ้งวันเก็บเกี่ยวเอาไว้แล้ว และเมื่อถึงเวลา หากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลได้มีการประกันรายได้เอาไว้ จะได้รับส่วนต่างเช่นกัน ยกเว้นราคาข้าวโพดในช่วงนั้นจะมีราคาพุ่งขึ้นสูงทะลุราคาที่ประกันรายได้เอาไว้อยู่ที่ 8.50 บาท ต่อกิโลกรัม

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในพืช 5 ชนิด ที่รัฐบาลได้ใช้หลักประกันรายได้เกษตรกร ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการแถลงต่อรัฐสภา และเป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้ร่วมกับรัฐบาลถึงทุกวันนี้ โดยข้าวโพดนั้นมีราคาเป้าหมายที่ประกันรายได้ไว้กิโลกรัมละ 8.50 บาทที่ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

Leave A Comment

Table of content
Related articles