เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเงินงวดที่ 6 วันนี้

ตรวจสอบบัญชีด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีวันนี้อีก 7 หมื่นราย

จากการติดตามตรวจ สอบอย่างใกล้ชิดเดียวกับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/2564  หรือเงินประกันรายได้เกษตรกร วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางโดยอ้างอิงจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 ในงวดที่ 6 ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 โดยทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ ราคาเกณฑ์กลางที่อ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตกร ผู้ปลูกข้าวในงวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ด้านล่าง

  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางตันละ 11,246.87 บาท ชดเชยให้ตันละ 753.13 บาท รับเงินชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,050.080 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,212.42 บาท ชดเชยให้ตันละ 2,727.58 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,186.12 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,182.17 บาท ชดเชยให้ตันละ 817.83 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 20,445.75 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,800.74 บาท ชดเชยให้ตันละ 2,199.26 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 35,188.14 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,215.15 บาท ชดเชยตันละ 784.85 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,545.50 บาท

ขั้นตอนจากนี้คือทางด้านกรมส่งเสริมเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ จะทำการประสานงานกัน ในขั้นตอนสุดท้ายคือทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร มีหน้าที่โอนเงินส่วนต่าง ให้กับบัญชีเกษตรกร โดยตรง ซึ่งจะต้องทำภายใน 3 วันทำการ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (วันนี้) โดยมีเกษตรกร ที่ได้รับการชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดนี้คิดเป็นตัวเลขทั้งหมด 74,497 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นี้เลย

ขั้นตอนในการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • คลิกที่ปุ่มค้นหา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *