เงินประกันราคาข้าวรอบที่ 1 งวดที่ 5

เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว

พี่น้องเกษตรกร สามารถทำการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ประกันราคาข้าว ในรอบที่ 1 งวดที่ 5 ได้แล้วตอนนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว  ประจำปี พ.ศ. 2563/64 ในรอบที่ 1 มีพี่น้องเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร 8.79 แสนครัวเรือน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ได้มีการโอนเงินให้กับทางธนาคารแต่ละสาขา สำหรับงวดที่ 5 ทางกรมการค้าภายใน ได้มีการออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับการดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับเรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์ในการอ้างิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2563/64  รอบที่ 1 ในงวดที่ 5

ตามที่คณะอนุกรรมการ กำกับการดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางในการอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขรวมไปถึงวิธีการ ในการดำเนินโครงการประกันรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เปิดเผยเงินประกันรายได้เกษตรกร รอบที่ 1 งวดที่ 5 ได้มีการออกมาระบุวันที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 15% มีรายละเอียดของการประกันตามข้อมูลด้านล่าง

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,232.86 บาท
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,726.91 บาท
  3. ข้าวเปลือเจ้า ตันละ 9,189.93 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,079.73 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,213.54 บาท

ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง ที่มีการอ้างอิงซึ่งมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ใช้จ่ายให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ราคาชดเชย

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,767.14 บาท
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,273.09 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 810.07 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 920.27 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 786.46 บาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *