เงินประกันรายได้เกษตรกร งวด 2

เช็คด่วน เงินประกันราคาข้าว ธ.ก.ส. โอนแล้ววันนี้ 2 งวด

เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ยังคงเฝ้าติดตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร จากการตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุด ซึ่งถูกเปิดเผยโดยรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 เบื้องต้นจำนวน 1 หมื่น 8 พัน ล้านบาท ซึ่งทาง ธ.ก.ส ได้มีการดำเนินการโอนเงินชดเชยในส่วนต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 786,219 ครัวเรือน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9 พันล้านกว่าบาท

การจ่ายเงิน ประกันราคาข้าว ในงวดที่ 2 ซึ่งเดิมมีกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ ราคาลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่องข้าวเยอะมาก ส่งผลทำให้เงินชดเชยส่วนต่างๆที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติไว้ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินชดเชยในส่วนต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรได้แจ้งว่า “เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรทาง ธ.ก.ส. ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างใกล้ชิด ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดูแล ได้มีการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้ทาง ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ในงวดที่ 2 ให้กับพี่น้องเกษตรกร ตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรได้มีการระบุเอาไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร” ตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 636,118 ราย ด้วยวงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณที่เหลือในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเร่งโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าทางธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินโครงการ ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด ไม่ได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

พี่น้องเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนประกันรายได้เกษตรกรเอาไว้ สามารถตรวจสอบเงินประกันราคาข้าวได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง

  • https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • กดที่ปุ่ม “ค้นหา”

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *