เงินบาท "อ่อนค่า" ระยะสั้น อาจกลับมาแข็งค่าต่อได้

เงินบาท “อ่อนค่า” ระยะสั้น อาจกลับมาแข็งค่าต่อได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *