โอนเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว 500 บาท

ธ.ก.ส. โอนเงินให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรการช่วยเหลือชาวนา จากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร มอบเงินช่วยเหลือ 500 บาทให้กับชาวนา เพื่อสนับสนุนค่าบริหารจัดหาร และ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบาลของรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต และกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพที่ดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน ด้วยวงเงิน 28,000 ล้านบาท วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงจำนวนกว่า 400,000 ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท

ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบเอาไว้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นำเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวเพื่อข้าวมีคุณภาพดี เพื่อเพิ่มโอกาสขายข้าวในราคาที่สูง และ ทำให้มีรายได้ที่มากขึ้น

โครงการสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ในอัตราไร่ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกนิ 10,000 บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณ 28 ล้านกว่าบาท เป้าหมายของเกษตรกรจำนวนทั้งหมด 4.56 ล้านครัวเรือน จากการตรวจสอบล่าสุดทาง ธ.ก.ส. ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว วันนี้เป็นวันแรก และจะทำการทยอยโอนไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำหรับช่องทางในการตรวจสอบ จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีนั้นสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

ช่องทางการตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

  • ตรวจสอบผ่านแอปพลิเครชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile
  • ตรวจสอบผ่าน BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเดือนผ่าน Line Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท สามารถรับได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 ต่อครัวเรือน 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *