ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา รับไร่ละ 500 บาท โอนแล้ววันนี้

ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เป็นเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายจากทางรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้ดูแลรักษาคุณภาพข้าวในอัตราไร่ละ 500 บาท รับสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือคิดเป็นตัวเงิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

จากการตรวจสอบล่าสุดทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สรุปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดว่าจ่ายไปแล้วกว่า 22,000 ล้านบาท ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 3.89 ล้านครัวเรือน ทางด้าน ธ.ก.ส. ได้เปิดเผยตัวเลขสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน พร้อมวงเงินงบประมาณ 28 ล้านกว่าบาท

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือ สนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในปีการผลิต 2563/64 ครบครัวชาวนาจะได้รับไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ สูงสุดจะได้ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกของเกษตรกร ซึ่งจะได้รับ 2 งวด งวด 2 500 บาท ดังนั้นอาจจะยังมีชาวนาประมาณ 6 แสนครับเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณโดยประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งจะต้องติดตามตรวจสอบกับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

เกษตรกรบางราย ที่อาจจะยังไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินเข้าบัญชี สามารถทำการตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *